Kancelaria Adwokacka

Adwokat Michał Marcinkiewicz

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną na terenie województwa Śląskiego, Dolnośląskiego, Małopolskiego oraz Mazowieckiego, która polega przede wszystkim na reprezentowaniu Klientów przed sądami, urzędami oraz innymi instytucjami.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

udzielanie porad prawnych

sporządzanie pism (pozwy, wnioski w postępowaniu nieprocesowym apelacje, zażalenia, odwołania)

obrona w sprawach karnych, karno skarbowych, w sprawach o wykroczenia, polegająca w szczególności na:

   - obronie podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję,
      prokuraturę, CBŚ, ABW
   - obronie oskarżonych w postępowaniu przed sądem
   - obronie skazanych w sprawach dotyczących udzielenia przerwy w karze, udzielenia
      warunkowego zwolnienia, udzielenia odroczenia wykonania kary, zarządzenia wykonania kary

reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, zaprzeczenie ojcostwa, podział majątku po rozwodzie)

reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa spadkowego (sprawy o zachowek, uzupełnienie zachowku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku)

reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa cywilnego (sprawy o zapłatę, sprawy związane ze współwłasnością, sprawy lokalowe)